Biography
Biography Christian van Hedel

Visual artist Christian van Hedel (1974) mainly paints non-figurative abstract art. He has been active as a visual artist for over 20 years now. Christian started out as a self-taught artist, but after attending various workshops he got more and more into it, for example, he followed the fine-art training at the Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU). His work can be found regularly at various art fairs and exhibitions in the Netherlands, Belgium, Germany, Spain, Denmark, France, Italy, China, New York and everything in between.

Christian has already won several international audience awards for his works of art. His works are sold worldwide. In a museum in China his work is part of a permanent collection of the museum.

In early 2017, Christian started a brand new project which he called “Fiction Elements”. This new series consists of colorful wall-filling paintings. The works are inspired by the natural and essential spiritual energies of everyday life. Conscious of the unconscious, both opaque and transparent spots, lines, shapes and lines are painted on canvas or on wooden panels. The contrasts between dark and light, colors and black and white always predominate. The shapes are very precisely defined, evoked precisely by the paint matter or created by the idiosyncratic use of brushes or palette knives. Because of the black lines Christian uses in his work, it becomes an abstract comic-like representation that balances the whole. His work tends towards street art or urban art. The works of art are visual concentrations of experiences, dreams and reflections. Autobiographical images, in which Christian tries to broaden the field of perception beyond the purely visual. There’s more to it than you see; art as food for the eye and the mind.

‘Art is something absolute, something positive, which gives power just as food gives power’

Biografie Christian van Hedel

Beeldend kunstenaar Christian van Hedel (1974) schildert vooral non-figuratieve abstracte kunst. Hij is nu meer dan 20 jaar actief als beeldend kunstenaar. Christian is begonnen als autodidact kunstenaar, maar na het volgen van diverse workshops kreeg hij steeds meer de smaak te pakken, zo volgde hij de opleiding fine-art op de Hogeschool voor de kunsten in Utrecht (HKU). Zijn werk is regelmatig te vinden op diverse kunstbeurzen en exposities in Nederland, België, Duitsland, Spanje, Denemarken, Frankrijk, Italië, China, New York en alles wat daar tussen ligt.

Inmiddels heeft Christian voor zijn kunstwerken al diverse internationale publieksprijzen gewonnen. Zijn werken worden dan ook wereldwijd verkocht. In een museum in China behoort zijn werk daar tot een vaste collectie van de museum.

Begin 2017 startte Christian een geheel nieuwe project die hij “Fiction Elements” noemde. Deze nieuwe serie bestaat uit kleurrijke muurvullende schilderijen. De werken zijn geïnspireerd op het natuurlijke en wezenlijke spirituele energieën uit het dagelijks leven. Bewust van het onbewuste, worden zowel dekkende als transparante vlekken, lijnen, vormen en lijnen geschilderd op doek of op houten panelen . De contrasten tussen donker en licht, kleuren en zwartwit voeren steeds de boventoon. De vormen zijn zeer precies gedefinieerd, juist door de verfmaterie opgeroepen of ontstaan door eigenzinnig gebruik van pencelen of paletmessen. Vanwege de zwarte lijnen die Christian in zijn werk gebruikt, wordt het een abstracte comic-achtige weergave die het geheel in balans brengt. Zijn werk neigt naar street-art of Urban-art. De kunstwerken zijn visuele samenballingen van ervaringen, dromen en overpeinzingen. Autobiografische beelden, waarin Christian probeert het waarnemingsveld te verbreden tot voorbij het puur visuele. Er zit meer achter dan je ziet; kunst als voedsel voor het oog en de geest.

‘Art is something absolute, something positive, which gives power just as food gives power’

Art Studio Christian van Hedel